Na czym polega badanie?


 

Analiza pierwiastkowa włosa to test laboratoryjny, który określa skład pierwiastków śladowych mikro- i makroelementy) we włosach.

Dowiedziono naukowo, iż zachodzi zależność między poziomami pierwiastków we włosach i w narządach wewnętrznych.
Włosy są zatem “dokumentacją” stanu organizmu.

 

 

 

Sprawdź co otrzymasz w wyniku


 

dla kogo

od 3 roku życia

ilość pierwiastków

29

proporcje pomiędzy pierwiastkami

x

typ metaboliczny

x

równowagi

x

tendencje chorobowe

x

suplementacja wyrównawcza

x

suplementacja prewencyjna

x

dieta metaboliczna

x

zalecenie aktywności fizycznej

x

wysłanie wyniku emailem

x

dieta eliminacyjna

x*

dodatkowe dni diety

x*

wysłanie wyniku w wersji papierowej

x*

dodatkowa wersja językowa wyniku

x*

 

* usługa dodatkowo płatna

 

 

 

 

 

Zalety analizy pierwiastkowej włosa:


 

Stosowane analityczne metody oceny stanu odżywienia opierają się głównie na badaniach krwi i moczu.

Należy jednak zauważyć, określenie zawartości pierwiastków w surowicy może nie oddawać aktualnej ilości tych pierwiastków w organizmie, ponieważ ich zawartość w surowicy zależy od stanu emocjonalnego, pory dnia, posiłku spożytego przez pobraniem próbki do badania, a przede wszystkim w organizmie działają mechanizmy homeostatyczne wyrównujące poziom pierwiastków we krwi kosztem rezerw w tkankach.

Mimo pozornie prawidłowego stężenia w surowicy, zawartości pierwiastków w organizmie może być niedostateczna.

Na podstawie badań humoralnych trudno wykazać, że istnieje niedobór biopierwiastków w ustroju.

 

Skąd biorą się niedobory pierwiastków w organizmie?

Może to być spowodowany wieloma czynnikami, między innymi wynikiem nieprawidłowego żywienia, uwarunkowaniami środowiskowymi lub stanami patologicznymi.
Wykazano, iż dobrą oceną stanu przemiany mineralnej organizmu jest analiza pierwiastkowa włosów.
Ilość biopierwiastków we włosach jest znacznie wyższa, niż w surowicy, np. zawartość wapnia we włosach jest około dwieście razy większa, magnezu około trzydzieści razy, cynku około sto razy, miedzi kilkanaście razy.
Dzięki temu we włosach można oznaczać stężenie biopierwiastków, których ilość w organizmie jest bardzo mała, przez co oznaczanie ilościowe w surowicy jest bardzo trudne.

Wiązanie biopierwiastków przez tworzące się białko włosa jest uzależnione od ilości i jakości spożywanego białka, węglowodanów, tłuszczy, witamin, składników mineralnych i wody, a także od wchłanialności w układzie pokarmowym związków, w których pierwiastek występuje oraz od sprawności mechanizmów dystrybucji.

Włosy stanowią integralną biologicznie i homogenną chemicznie strukturę tkankową.

Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego.

Biopierwiastki są wbudowywane stale w strukturę włosów w trakcie ich wzrostu. Tym samym stężenie kationów metali we włosach dostarcza informacji o ich zawartości w organizmie w dłuższym czasie, tj. 1-2 miesięcy.

Wynik analizy pierwiastkowej włosów nie jest obciążony wpływem krótkoterminowych zmian stężeń kationów metali, np. w przebiegu cyklu dobowego. Stężenia kationów metali w surowicy nie informują nas w sposób pełny o ich ilości w przedziale wewnątrzkomórkowym, a ponadto może być, jak w przypadku cynku, w dużym stopniu uzależnione są od stężenia białek w surowicy.

Szczególnie cenna jest analiza pierwiastków śladowych toksycznych we włosach. Analiza stężeń pierwiastków śladowych we włosach jest więc najlepszą metodą oceny stanu przemiany mineralnej organizmu.

Wiele ośrodków naukowych na świecie prowadzi prace nad oceną korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastków śladowych we włosach, a ilością tych pierwiastków w organizmie, zarówno w przypadku równowagi fizjologicznej, jak i podczas zaburzeń typu patologicznego.

Analiza pierwiastkowa włosów jest coraz bardziej docenianym narzędziem diagnostycznym, służącym do oceny stanu odżywienia organizmu.

 

 

Co można wykryć za pomocą badania?


 

 

 • Zawartość mikro i makroelementów w organizmie.
 • Niedobory mikro i makroelementów mogą być przyczyną wielu groźnych chorób.
 • Wiedza na temat faktycznego stanu biopierwiastków w organizmie pozwala na skuteczne leczenie chorób i odpowiednią profilaktykę dopasowaną do realnych potrzeb organizmu.
 • Obecności w organizmie pierwiastków toksycznych. Wykrycie metali szkodliwych dla organizmu pozwala na skuteczne przeprowadzenie procesu detoksykacji.
 • Analiza makro i mikroelementów we włosach daje dokładny opis stanu metabolicznego organizmu. Na podstawie proporcji pomiędzy pewnymi pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych.
 • Analiza pierwiastkowa daje jednoznaczną ocenę błędów żywieniowych i jest nieocenioną wskazówką w doborze diety.

 

 

 

Przygotowanie i przebieg badania


 

Zamówienie analizy pierwiastkowej włosa

Aby wykonać analizę pierwiastkową włosa należy zamówić usługę poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie albo na adres e-mail: Kontakt oraz opłacić usługę.

 

Przygotowanie włosów do badania

 

 • Do analizy należy pobrać około 300 – 400 mg włosów, tj. około łyżki stołowej.
 • Włosy należy wyciąć z tyłu głowy z kilku miejsc (jak na rysunku).
 • Do analizy nadają się tylko pierwsze 3 – 4 cm włosa licząc od skóry głowy.
 • Włosy długie należy obciąć tuż przy skórze głowy, a następnie odciąć pierwsze 3 – 4 cm do analizy.
 • Jeżeli włosy są za krótkie (mniej niż 5 mm) należy odczekać 2 tygodnie, do momentu odrostu włosów.
 • Włosy nie mogą być farbowane.
 • Włosy muszą być wycinane przez członka rodziny lub fryzjera, ostrymi nożyczkami (nie mogą być wyszczerbione).

 

Czas trwania analizy


Na wyniki analizy pierwiastkowej czeka się minimum cztery tygodnie od daty otrzymania materiału badanego.


Pacjent otrzyma wyniki pomiaru z opisem przemiany mineralnej ze wskazaniami tendencji chorobowych oraz sugestie dietetyczne oraz suplementacyjne.

Wynik może być odebrany osobiście lub zostanie odesłany na wskazany adres.

 

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania


 

Czy na podstawie analizy pierwiastkowej włosów można wskazać na stan odżywienia badanego?

Tak. Na podstawie literatury i własnych doświadczeń (tj. ponad 100 000 analiz) naszym zdaniem jest to jedna z najlepszych metod diagnostycznych określających stan odżywienia badanego. W interpretacji wyniku staramy się określać typ metaboliczny Pacjenta i wskazywać na najlepszy sposób żywienia. W zaleceniach dajemy wskazówki żywieniowe i program chronoselektywnej suplementacji witaminowo-mineralnej. Stosowanie suplementacji witaminowo-mineralnej staje się dziś koniecznością, jednak należy pamiętać, że nadmiar jest równie niekorzystny jak brak jakiegoś elementu odżywczego.

 

Czy na podstawie analizy pierwiastkowej włosów można rozpoznawać choroby?

Nie. Wynik analizy pierwiastkowej włosów opisuje przebieg części przemiany mineralnej w ostatnich miesiącach przed wycięciem włosów. Włosy przeznaczone do badania mają długość 3-4 cm. Rosną w tempie 1 cm na miesiąc. Oznacza to, iż mamy uśredniony obraz części przemiany mineralnej z ostatnich 3-4 miesięcy. Przemiana mineralna jest odzwierciedleniem funkcji neuro-endokrynnych, na które mają wpływ niezliczone czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Charakteryzując przemianę mineralną można wskazać zjawiska zachodzące na poziomie ortomolekularnym, tzn. na poziomie wewnątrzkomórkowych równowag biochemicznych. Utrwalenie się tych równowag w dłuższym czasie może prowadzić do zaburzeń metabolicznych w przyszłości. Czyli na podstawie analizy pierwiastkowej włosów można wskazywać na tendencje zdrowotne. Nie ma podstaw merytorycznych na to aby rozpoznać jakąkolwiek chorobę. Do rozpoznawania chorób służą analiza krwi i moczu, jedynie w czasie trwania choroby. Z zawartości wielu związków biochemicznych we krwi lekarz może określać chorobę i śledzić jej przebieg.

 

Jakie pierwiastki badamy?

 • Pierwiastki śladowe : Bar, Bor, Chrom, Cyna, Cynk, Fosfor, German, Jod, Kobalt, Krzem, Lit, Magnez, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Potas, Selen, Siarka, Sód, Stront, Wanad, Wapń, Żelazo
 • Pierwiastki toksyczne - Arsen, Glin, Kadm, Ołów, Rtęć
 • Analiza pierwiastkowa moczu dobowego
 • Pierwiastki śladowe - Bor, Chrom, Cynk, Fosfor, Kobalt, Lit, Magnez, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Potas, Sód, Stront, Wanad, Wapń, Żelazo
 • Pierwiastki toksyczneGlin, Kadm, Ołów

 

Czy włosy przed wycięciem do analizy powinny być umyte?

Tak, ponieważ zanieczyszczenia, które gromadzą się na powierzchni włosów nie umytych mogą wpłynąć na wyniki analizy.

Jakiej długości powinny być włosy oddane do analizy?

Włosy do analizy muszą być nie dłuższe niż 4 cm, licząc od skóry głowy.

 

Czy włosy do analizy mogą być farbowane lub po trwałej?

Nie, ponieważ związki chemiczne zawarte w farbach do włosów i płynach do trwałej ondulacji mogą wpłynąć na zmianę składu pierwiastkowego włosów, co natomiast może zafałszować wyniki analizy.

 

Jak długo po farbowaniu lub po trwałej należy odczekać, aby móc przeprowadzić analizę pierwiastkową?

Przed wycięciem włosów do analizy po przeprowadzeniu tego typu zabiegów upiększających należy odczekać minimum 6 – 8 tygodni.

 

Czy i w jakich przypadkach możliwe jest przyspieszenie analizy?

Analizę można przyspieszyć jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:

 • prowadzenia kuracji hormonalnych,
 • chronicznych stanów zapalnych,
 • nowotworowych, w celu wsparcia klasycznego działania farmakoterapii.chorób

 

Kiedy należy uiścić opłatę za analizę?

Opłata za analizę powinna zostać uiszczona przed wysyłaniem materiałów do badań, w takim momencie, aby możliwe było załączenie kopii dowodu wpłaty wraz z przesyłanymi próbkami do badań

 

W jakim czasie od pobrania, próbka włosów powinna najpóźniej zostać przesłana do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy?

Wynik analizy pierwiastkowej włosów odnosi się do okresu, w którym nastąpił wzrost tych włosów. Jeśli styl życia, sposób odżywiania nie zmieniły się, oraz jeżeli w tym okresie pacjent nie zażywał suplementów, które mogłyby mieć wpływ na wynik analizy, może to być okres nawet do dwóch miesięcy od momentu pobrania próbki włosów.

 

Dlaczego przedmiotem analizy pierwiastkowej są włosy, a nie krew?

Włosy są jedną z najbardziej aktywnych metabolicznie tkanek, przez co dostarczają stałej informacji o aktywności metabolicznej organizmu. Poziom pierwiastków we włosach odpowiada poziomowi tych pierwiastków w tkankach wewnętrznych, jednak ich stężenie jest dużo wyższe niż we krwi i surowicy, co ułatwia ich oznaczanie.

 

Analiza krwi i surowicy nie oddaje aktualnego stężenia pierwiastków w organizmie, ze względu na działanie mechanizmów regulujących ich poziom (mechanizmy homeostatyczne). Nadmiar zmagazynowanych pierwiastków w organizmie jest często niewykrywalny w surowicy z powodu ich przemieszczania się z krwi do tkanek.

Imię i nazwisko
Twój e-mail
Telefon
Preferowany termin badania
Wybierz miasto, w którym chcesz się umówić:
Tychy
Katowice
Zabrze
Treść wiadomości
ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Nie zwlekaj dłużej.

Zapisz się już dziś i wybierz preferowany termin badania.

Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zapisaniem się na wybrany termin, jednak w przypadku dostępności tego terminu przysługuje gwarancja pierwszeństwa. O potwierdzeniu lub zaproponowaniu ostatecznego terminu poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

ZAPISZ SIĘ NA BADANIE

UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE

NAPISZ DO NAS

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW​​

tel. 787 323 370

NAPISZ DO NAS

SKLEP ONLINE

PRZYKŁADOWY

WYNIK BADANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia by SPECTRUM MARKETING © 2016

  +48 787 323 370

 

    rejestracja@instytutdietetyki.pl

 

GABINET W TYCHACH

 

ul. Owczarska 9
43-100 Tychy

 

 

 

 

 

GABINET W KATOWICACH

 

ul. Podgórna 4
40-008
Katowice

GABINET W ZABRZU

 

ul. Wolności 338b
41-811 Zabrze

GABINET W BYTOMIU

 

ul. Stanisława Moniuszki 20
41-902 Bytom

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek 08:00 – 16:00
wtorek 08:00 – 16:00
środa 12:00 – 20:00
czwartek 12:00 – 20:00
piątek 12:00 – 16:00

Inne godziny pracy rejestracji są uzależnione od godzin pracy dietetyków.

 

 

 

NASZE SIEDZIBY

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

KONTAKT:

Nasi Partnerzy:

 

DANE DO PRZELEWÓW:

 

Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia

41-409 Mysłowice, Kosztowska 27

ING BANK ŚLĄSKI: 50 1050 1399 1000 0091 4749 5429


Kod Swift ING Banku Śląskiego czyli: INGBPLPW
IBAN tworzymy poprzez dodanie tylko liter PL przed numerem rachunku.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO Z NOWINAMI O ZDROWYM ŻYCIU?

ZAPISZ SIĘ DO
ZDROWEGO NEWSLETTERA

Twój e-mail
ZAPISZ MNIE
ZAPISZ MNIE
Witaj w Naszym gronie :)
Jeżeli nie podasz nam swojego maila, to nie
mamy jak do Ciebie pisać.